Merk at iMusic nå er norsk merverdiavgiftsregisteret med et VOEC-nummer.
Hva betyr det for deg: En forenklet toll-behandling når du handler med iMusic:
Ingen fortollingsgebyr. Ingen MVA innbetaling ved mottak. MVA er inkludert i prisene her på iMusic.
Lave fraktkostnader. Vi ønsker kundene våre i nabolandet velkommen til iMusic!

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ved kjøp av varer på iMusic.dk.

iMusic.dk eies av:

Audio Visionary Music ApS
Ryesgade 18, 1. sal
8000 Aarhus C
Danmark

Tlf: 86137343
Fax 86938611
CVR-nr. 26799821
E-post: info@imusic.dk.

Avtalene inngås på dansk, engelsk, tysk, norsk og svensk. Angreretten gjelder kun for private forbrukere, som handler via iMusic.dk. Næringsdrivende og offentlige institusjoner har ikke angrerett, med mindre annet er avtalt.

Betaling og levering

Vi aksepterer betaling med Dankort, VISA, Mastercard, VISA Electron, American Express, Diners Club og bankoverføring (elektronisk innbetalingskort). Beløpet trekkes først når varen sendes.

Hvis du har bestilt flere varer og en av varene er i restordre, trekker vi betalingen for denne varen først når varen sendes. Prisene er oppgitt i danske kroner. I tillegg til prisen kommer prisen for frakt. Du velger fraktmetode ved slutten av bestillingsprosessen. Vi leverer varene via Post Danmark, DAO (Dansk Avisomdeling) og GLS.

Angrerett

Du har rett til å angre på en avtale uten begrunnelse innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du eller en annen person du har autorisert (imidlertid ikke transportøren), får varen i fysisk besittelse.

Hvis du har bestilt flere varer i én ordre og vi ikke kan levere varene samtidig, løper angrefristen fra tidspunktet du eller en annen person du har autorisert (imidlertid ikke transportøren) får den siste varen i fysisk besittelse. Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, juledag eller nyttårsdag, forlenges fristen til den følgende arbeidsdagen.

Angreretten bortfaller hvis du bryter forseglingen på lyd- og bildopptak eller computersoftware.

Slik benytter du angreretten

Du angrer ved å gi oss beskjed om at du angrer. Du kan telefonere eller sende oss en e-post hvor du opplyser om at du angrer til info@imusic.dk eller tlf. +45 86 13 73 43. Du kan også fylle ut og returnere standardangreskjemaet enten som postbrev eller som vedlegg i en e-post til info@imusic.dk.

Du kan ikke angre ved å nekte å motta varen eller ved å unnlate å hente den uten samtidig å gi beskjed om, at du angrer. Angrefristen er overholdt hvis du sender varsel om, at du angrer kjøpet før angrefristen er utløpt.

Returnering av varen og returomkostninger

Hvis du har angret på kjøpet av en vare, skal du sende eller levere varen til oss på iMusic, Ryesgade 18, 1. sal, 8000 Aarhus C uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at du varslet oss om at du ønsker å angre på kjøpet. Fristen er overholdt hvis du returnerer varen innen utløpet av de 14 dagene. Varer kan ikke sendes i oppkrav eller uten distribusjon.

Du må selv betale for returnering av varen. Utgiftene for returnering av varen avhenger av størrelse, vekt og valg av distributør. Varer kan ikke sendes i retur pr. oppkrav, uten distribusjon eller til en pakkeshop. Benytt vennligst ikke DAO, da de ikke leverer til forretningsadresser.

Du har mulighet til å angre på deler av et kjøp såfremt forseglingen på varen eller varene ikke er brutt. De generelle returreglene (beskrevet ovenfor) vil være gjeldende, imidlertid dekker eller refunderer iMusic ikke portoutgifter i disse tilfellene.

Tilbakebetaling av pengene

Når du angrer, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg tilsvarende prisen du betalte for varen/varene, samt eventuelle fraktomkostninger. Returnerer du en del av en større bestilling, vil vi imidlertid ikke refundere fraktomkostningene eller deler herav. Hvis du har valgt et leveringsalternativ som er dyrere enn den billigste formen for levering vi tilbyr, vil du ikke få merutgifter refundert. Vi tilbakebetaler beløpet uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen vi har mottatt angrevarselet ditt.

Vi kan imidlertid holde tilbake tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har sendt oss dokumentasjon på at varen er returnert. Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling via samme betalingsalternativ som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Under alle omstendigheter pålegges du ingen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Prøving av varen og emballasje

Du er kun ansvarlig for en evt. forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering av varen enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Du kan som regel undersøke varen på samme måte som man kan og får lov til i en fysisk forretning, men du kan ikke ta den i bruk. Hvis du har brukt den på en måte som man ikke får lov til eller kan i en fysisk forretning, og vi ikke kan selge den igjen, eller ikke kan selge den igjen til full pris, må du regne med at vi trekker verdiforringelsen fra beløpet du får tilbakebetalt.

Du må også sørge for at varen er forsvarlig innpakket når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varen til vi mottar den. Ta derfor vare på postkvittering og evt. sporingsnummer.

Reklamasjon - Hvis det er noe galt med varen

Hvis du kjøper en vare og det er en mangel ved den – f.eks. en material- eller fabrikasjonsfeil, eller at den leverte varen innholdsmessig ikke samsvarer med den på bestillingstidspunktet opplyste varebeskrivelsen – er kjøpslovens regler gjeldende. Du kan reklamere over mangler ved varen innen 24 måneder fra leveringstidspunktet ved å kontakte oss på info@imusic.dk eller tlf. +45 86 13 73 43. Vi ber deg om så detaljert som mulig å opplyse hva problemet er. Dersom erstatning av varen ikke skjer innen rimelig tid, kan du få pengene tilbake. Dersom varen skal erstattes eller kjøpet heves, sender iMusic ny vare og returslip for dekning av returforsendelse av den mangelfulle varen. Ved bytte av varen skal du først sende den mangelfulle varen i retur etter mottak av erstatningsvaren.

Husk at varen alltid må sendes i forsvarlig emballasje. Velger du å sende varen i retur selv, ber vi deg om å ta vare på postkvittering og evt. sporingsnummer.

Vinylreklamasjon (brukspåvirkning)

Kontakt alltid vår kundeservice før du returnerer (HUSK ORDRENUMMER).

Ved kjøp av vinyl må reklamasjonen skje innen rimelig tid etter mottak av varen. Vi behandler reklamasjonen så raskt som mulig og sender en fraktetikett for returnering av varen, hvis erstatning/reparasjon av varen anses å være nødvendig.

For å få erstatning ved reklamasjon, må defekten ha vært til stede før du mottok varen. Hvis skaden er forårsaket av brukspåvirkning, gir iMusic ikke erstatning. Defekter på selve mediet må være hørbar. Kosmetiske forhold, som f.eks. plateskjevhet seam splits o.l., anses ikke å være reklamasjonsberettigede hvis lydkvaliteten ikke er påvirket i vesentlig grad.

Hvis reklamasjonen ikke anses som berettiget, vil alle fraktomkostninger i reklamasjonssaken bli pålagt kunden.

Opplysning om klagemuligheter

En klage på en vare eller tjenesteytelse kjøpt hos oss, kan sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes når du vil klage. Dette er spesielt relevant for forbrukere med bopel i et annet EU-land enn Danmark. Klage sendes inn her - http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn en klage, skal du oppgi vår e-postadresse info@imusic.dk.