Merk at iMusic nå er norsk merverdiavgiftsregisteret med et VOEC-nummer.
Hva betyr det for deg: En forenklet toll-behandling når du handler med iMusic:
Ingen fortollingsgebyr. Ingen MVA innbetaling ved mottak. MVA er inkludert i prisene her på iMusic.
Lave fraktkostnader. Vi ønsker kundene våre i nabolandet velkommen til iMusic!

PERSONVERNERKLÆRING

Ved å navigere eller handle på imusic.dk godtar du at iMusic behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel ditt navn, din adresse eller ditt telefonnummer. iMusic registrerer og bruker kun de personopplysningene som er nødvendige for at du skal kunne handle på hjemmesiden og for å forbedre funksjonene på hjemmesiden.

iMusic overholder all dansk lovgivning om personvernsikkerhet og EUs personvernforordning.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger registrert via iMusic.dk er:

Audio Visionary Music A/S
Ryesgade 18, 1
8000 Aarhus C
Danmark

Hvis du har spørsmål om iMusics bruk av personopplysninger, kan du kontakte iMusics kundeservice på +45 86 13 73 43 / info@imusic.dk.

Nedenfor kan du se hvilke personopplysninger iMusic behandler og til hvilke formål.

Navn, adresse, e-post og telefonnummer

Disse opplysningene, som du oppgir ved registrering eller kjøp via imusic.dk, er nødvendige for å kunne behandle og ekspedere ordrene dine. iMusic kontakter deg kun via e-post eller telefon dersom det er nødvendig i forbindelse med behandlingen av ordren din. iMusic sender dessuten en tilfredshets-e-post til førstegangskunder.

iMusic lagrer disse opplysninger for å kunne yte god kundeservice, og slik at du kan spare tid ved fremtidige kjøp.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er EUs Personvernforordning, art. 6.1, b (oppfyllelse av kontrakt) og f (interesseavveining).

Kundenummer

Ved registrering eller ved første kjøp på imusic.dk tildeler iMusic deg et unikt kundenummer som brukes i forbindelse med ordrebehandling og innsamling av data som er knyttet til deg.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene er EUs Personvernforordning, art 6.1, b (oppfyllelse av kontrakt) og f (interesseavveining).

IP-adresse og sidevisninger fra besøkende

Disse opplysningene blir logget av iMusics nettserver og brukes til feildiagnostisering. Loggen slettes etter 60 dager.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er EUs Personvernforordning, art 6.1, f (interesseavveining).

IP-adresse og sidevisninger fra kunder som er logget inn

Disse opplysningene blir logget av iMusics nettserver og brukes til å forbedre hjemmesiden og for bedre å kunne hjelpe deg ved henvendelse til kundeservice. Loggen oppbevares i 24 måneder.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er EUs Personvernforordning, art 6.1, f (interesseavveining).

Kjøpshistorikk

Disse opplysningene blir registrert på imusic.dk slik at du kan få oversikt over kjøpene dine, og for å kunne gi deg en bedre opplevelse ved henvendelse til kundeservice, herunder ved eventuelle reklamasjoner.

Kjøpshistorikk lagres i minst 5 år i henhold til regnskapsloven.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er regnskapsloven, kjøpsloven og EUs Personvernforordning art 6.1, f (interesseavveining).

Betalingsopplysninger

Betalingsopplysningene du oppgir ved kjøp på imusic.dk er nødvendige for å kunne gjennomføre kjøpet og slettes så snart transaksjonen er gjennomført.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er EUs Personvernforordning, art 6.1, b (oppfyllelse av kontrakt).

Påmelding til nyhetsbrev

Hvis du gir samtykke til å motta nyhetsbrev fra iMusic, brukes navnet og e-postadressen din til å sende deg nyhetsbrevet. Dokumentasjon på at du er meldt på nyhetsbrev lagres, og samtykke kan til når som helst trekkes tilbake.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene er EUs Personvernforordning, art 6.1, a (samtykke).

Inngående og utgående fakturaer

Håndteres forsvarlig og lagres i 5 år i samsvar med regnskapsloven.

Nedenfor kan du lese om hvilke eksterne virksomheter som mottar personopplysninger fra iMusic og til hvilke formål

iMusic benytter eksterne samarbeidspartnere for å kunne behandle og levere ordrer, forbedre hjemmesiden og yte god kundeservice. Alle virksomheter iMusic samarbeider med, har enten varer i et EU-land eller har sluttet seg til The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield og har dermed forpliktet seg til å overholde deres regler om personvernsikkerhet som gjelder i EU.

Navn, adresse, e-post, telefonnummer, kundenummer, IP-adresse, sidevisninger og kjøpshistorikk videregis til Intercom. iMusic benytter Intercom for å kunne gi deg en bedre opplevelse ved henvendelse til kundeservice.

Hvis du kontakter iMusic via e-post, lagres en kopi av e-posten din på Google Mail. Alle mottatte e-poster blir slettet etter 5 år. E-post kan brukes i forbindelse med henvendelse til kundeservice, reklamasjon, returnering og annet forbundet med behandling av en kundehenvendelse.

Hvis du kontakter iMusic via Facebook, vil meldingene dine bli slettet fortløpende. Du er selv ansvarlig for tekst du skriver på iMusics vegg

Betalingsopplysningene dine blir videregitt til QuickPay med det formål å gjennomføre transaksjonen i forbindelse med kjøp på imusic.dk

IP-adresse blir videregitt til Google Analytics og brukt for å forebygge svindel.

IP-adresse, URL og serverens svartid videregis til New Relic og brukes til å diagnostisere problemer med sidevisninger og hastighet.

Det rettslige grunnlaget for videregivingen av opplysninger er EUs Personvernforordning art 6.1, b (oppfyllelse av kontrakt) og f (interesseavveining).

Her kan du lese om hvilke rettigheter du har i forhold til personopplysningene dine

Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du kontakte iMusics kundeservice på +45 86 13 73 43 eller info@imusic.dk.

Rett til å se opplysninger

Du har reit til å se hvilke opplysninger iMusic har registrert om deg. Du kan se hvilke kontaktopplysninger iMusic har om deg, under Min konto.

Rett til retting

Hvis opplysningene iMusic har om deg ikke er korrekte, har du rett til å få dem rettet. Du kan selv rette navn og kontaktopplysninger under Min konto.

Rett til sletting

Du har rett til å få slettet opplysninger iMusic har om deg så lenge de ikke er nødvendige for å overholde et lovkrav, herunder f.eks. regnskapslovgivning. Ønsker du dine opplysninger slettet, kan du rette henvendelsen til info@imusic.dk eller ringe +45 86 13 73 43.

Rett til begrensning av behandling

¬

Du har rett til å få behandlingen av opplysningene dine begrenset.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelser mot iMusics behandling av personopplysningene dine.

Rett til å få overført opplysninger

Du har rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, slik at de kan brukes av andre.

Klagemulighet

Du har rett til å sende inn klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten iMusic behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 22/5-2018